Nếu người làm điều thiện,
Nên tiếp tục làm thêm.
Hãy ước muốn điều thiện,
Chứa thiện, được an lạc.MỪNG XUÂN DI LẶC

Quý Phật tử vui lòng click bao lì xì để nhận lời Phật dạy

 
   
Ðăng nhập

 

Designed & developed by MinhDigital© phatsu@loiphatday.com