Trở về trang chủ
Thư Ngỏ
 

Kính thưa quí Phật tử và quí Thiện Hữu Tri thức!
Trãi qua một thời gian dài sưu tầm những lời vàng Phật dạy Phật tử chúng con đủ nhân duyên lành phát hành bộ kinh " Châu Ngọc Pháp Bảo" gồm 365 câu Phật ngôn sử dụng mổi ngày.
Với chân lý vi diệu thâm sâu và hiện thực trong cuộc sống, những lời vàng của Phật sẽ mang đến cho chúng ta một trí tuệ giác ngộ và giải thoát mọi khổ đau phiền não trong cuộc sống hiện tại, mang đến cuộc sống tốt đẹp cho tương lai.
" Châu Ngọc Pháp Bảo" phương tiện giác ngộ những chân lý vi diệu của Phật Pháp, niềm an vui và hạnh phúc và giải thoát cho mọi người

BQT www.loiphatday.com

 
Thẻ Kinh Phật
Trở về trang chủ
Bạn hãy click vào chiếc lá để nhận Lời Vàng Phật dạy !
Designed & developed by MinhDigital ©